Buitenschoolse opvang

De opvang van studenten van de school

De kracht van de BSO van Sudbury Amersfoort

Sudbury School Amersfoort is een uniek concept waarin kinderen leren met en van elkaar in een leeftijdsmix. De voorspelbare structuur van de school trekken wij door in de organisatie van onze BSO. Zo worden alle randvoorwaarden binnen de school ook doorgetrokken in de BSO, zijn er over de gehele dag genomen dezelfde stafleden aanwezig en kunnen de studenten dezelfde activiteiten blijven uitvoeren zoals zij deze ook op de school deden. Met andere woorden: wij streven ernaar de overgang van een schooldag naar de BSO zo ongemerkt mogelijk te laten plaatsvinden. Door dezelfde structuren aan te houden, wordt de buitenschoolse opvang voor onze studenten een voorspelbare en betrouwbare omgeving waarin zij zich kunnen en mogen ontwikkelen.

 

De opvang van studenten van de school

De buitenschoolse opvang is volledig geïntegreerd in de school. Er wordt gewerkt volgens dezelfde visie en er wordt gebruik gemaakt van dezelfde structuren. Onze buitenschoolse opvang ondersteunt de mogelijkheid voor ouders om hun kind(eren) op één plek te laten verblijven gedurende een schooldag. Ouders van studenten tot en met 13 jaar nemen standaard BSO-uren af.