Onze organisatiestructuur

De belangrijkste structuurelementen

De schoolmeeting

De organisatiestructuur bestaat uit allerlei verschillende besluitvormende elementen. De schoolmeeting is het belangrijkste besluitvormende orgaan op onze school. Deze komt elke week bij elkaar op een vaste dag en tijd. De agenda voor de meeting wordt een dag ervoor gepubliceerd, zodat iedereen weet wat er aan bod komt. De structuur van de agenda is altijd hetzelfde. Een vast onderdeel ervan vormt het weekrapport van het juridisch comité (JC), waarvan het werk beoordeeld wordt door de schoolmeeting. Moties komen minimaal twee keer op de agenda met een week ertussen voor optimale transparantie over de te nemen besluiten. De voorzitters- en de secretarisrol zijn verkiesbare rollen, ook studenten kunnen in deze positie gekozen worden. De voorzittersrol is de belangrijkste positie in de school en vraagt leiderschapscompetenties.

Comités

Comités zijn door de schoolmeeting aangewezen organen waarin delen van de organisatie van de school ter hand wordt genomen. Zo bestaat er o.a. een financieel management-comité, een interieur-comité of een PR-comité. Het belangrijkste en bekendste comité is het juridisch comité (JC). Het JC vormt een onderdeel van het rechtssysteem in de school. Het is de plek waarin regelovertredingen op dagelijkse basis onderzocht en beoordeeld worden. Iedereen heeft per toerbeurt zitting in dat comité omdat het van essentieel belang is dat je soms de beoordelaar bent en soms wordt beoordeeld, wat een rechtvaardige besluitvorming ondersteunt. De leidinggevende functies in dit comité zijn twee JC-coördinatoren, welke verkiesbare posities zijn die vaak door studenten worden ingenomen. Deze rollen vergen veel tijd en inzet, je moet alle administratie bijhouden en je moet de vergaderingen organiseren en de orde houden.

Coördinatoren en functionarissen

Om de school draaiende te houden hebben we nog meer functionarissen nodig, die ook verkozen worden. We kennen o.a. de aannamecoördinator, de verkiezingscoördinator, de administratiecoördinator, de ICT-coördinator, de ombudsman of de vertrouwenspersoon. Deze posities kunnen deels ook door studenten worden ingenomen. Er zijn echter posities die een volwassen verantwoordelijkheid eisen die uitsluitend door staf ingenomen kunnen worden. Alle posities worden eens per jaar verkozen. JC-coördinatoren werken in tweetallen en worden vaker gedurende het jaar verkozen.

Gezelschappen

Om in de school dingen te kunnen ondernemen vanuit bepaalde interesses bestaan er gezelschappen. Gezelschappen zijn onafhankelijke onderafdelingen, kleine ondernemingen, die een eigen budget verzorgen en beheren. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanbod van materiaal, het onderhoud daarvan en de regels voor gebruik van materiaal of van een ruimte in de school. Iedereen in de school kan lid worden van een gezelschap of een gezelschap oprichten. Gezelschappen hebben hun eigen voorzitter, secretaris en penningmeester.

Zit je nog met vragen en wil je meer weten over hoe wij de school organiseren? Neem dan contact op voor een gesprek.