‘Een pedagogie van vertrouwen’

Visie op leren en ontwikkelen op Sudbury School Amersfoort

Een pedagogie van vertrouwen

Sudbury School Amersfoort is een school met een pedagogie van vertrouwen die leerlingen vanaf jonge leeftijd toegang geeft tot fundamentele mensenrechten, zoals persoonlijke vrijheid, volwaardige inspraak, toegang tot rechtspraak en vrij ondernemerschap. Sudbury scholen in het algemeen zijn vaak onbegrepen. Scholen waar ogenschijnlijk geen ‘sturing’ wordt gegeven aan een onderwijsproces lijken plekken waar kinderen niet leren of niet voorbereid worden om te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat op Sudbury scholen deze ‘sturing’ context gedreven is, is moeilijk voor te stellen vanuit de denkkaders van het aanbodgestuurde onderwijs. Hoe moet je die context interpreteren en wat is daarin essentieel voor zelfrealisatie van jonge mensen? Waarom zou sturing ondermijnend zijn voor de processen die in deze school essentieel zijn? Hoe wordt er dan geleerd? En ontwikkelen deze leerlingen wel alle vaardigheden die ze nodig hebben?

Met dit boek wordt een grote hoeveelheid aan kennis samengebracht die in de loop van bijna twintig jaar is opgedaan. Kennis van het Sudbury model, de wetenschappelijke onderbouwing hiervan en de manier waarop dit tot uiting komen in de praktijk, vormen bij elkaar de pedagogische visie van Sudbury School Amersfoort. Door de pedagogiek van vertrouwen in boek uit te brengen maken we deze pedagogische visie breder beschikbaar voor ouders en geïnteresseerden, voor de onderwijsinspectie alsook voor schoolpraktijken en opleidingstrajecten. We hopen dat dit boek bijdraagt aan het begrip van deze vorm van contextgedreven onderwijs zodat meer jonge mensen toegang krijgen tot hun fundamentele mensenrechten.

 

Dr. Christel A. Hartkamp-Bakker

Christel is sinds 2002 samen met haar man Peter betrokken bij de oprichting van Sudbury modelscholen in Nederland en heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan als moeder en als staflid. Ze heeft heel veel jonge mensen ontmoet zowel in Nederland, als ook in het buitenland, die zich volledig zelfbepaald op deze scholen hadden ontwikkeld. Daarnaast heeft ze zich sterk verdiept in theorieën die dit onderwijs onderbouwen. Haar grote interesse in hoe kinderen op deze scholen leren heeft onlangs geresulteerd in een tweede promotieonderzoek naar de effecten van dit type scholen op het volwassen leven van oud-studenten.