Het Sudburymodel

Een uniek educatiemodel

Ons educatiemodel

Het Sudburymodel bestaat uit drie basisonderdelen: het individu, de gemeenschap en de democratische besluitvorming.

Educatie draait om het individu. Het begint dus bij het individu, zowel in de school als in de groei naar het volwassen leven. Dat is voor alle scholen hetzelfde. In ons model wordt het individu, hoe jong ook, volledig gerespecteerd en geaccepteerd als mens met al zijn eigenheid. Wat wij bieden is een veilige en ondersteunende omgeving voor ieder individu om de eigen interesses te ontdekken en te onderzoeken.   

De volle potentie van het individu kan echter nooit bereikt worden of groeien zonder de interactie met anderen. De in leeftijd gemengde gemeenschap vormt de vruchtbare grond waarin individuen kunnen leren, zie de leeftijdsmix. Naast dat de gemeenschap simpelweg interactie met anderen biedt, biedt het ook uitdagingen en grenzen. Uitdagingen zijn krachtige motivatoren voor het creëren en bereiken van je eigen doelen.

Om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de gemeenschap en het individu is democratische besluitvorming van belang. Dit is essentieel voor het functioneren van de school, zie de organisatie.

Geschiedenis

Wij organiseren onze school naar het model van de Sudbury Valley School, opgericht in 1968. Zij zijn al meer dan 50 jaar bezig met het onderzoeken en begrijpen van dit model. Zij hebben veel literatuur gepubliceerd en we raden aan om hun publicaties te gebruiken om meer te leren over het model. Verder zijn er wereldwijd Sudbury-scholen te vinden in o.a. U.S.A., Japan, Israël, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Ierland.

Het model is gebaseerd op het idee dat je het best van jongs af aan kunt oefenen als je goed wilt kunnen functioneren in de maatschappij. De school vormt een maatschappij in het klein, met alle facetten die je in het volwassen leven tegenkomt. Jonge mensen vanaf de schoolgaande leeftijd, krijgen hierin echte zeggenschap en echte verantwoordelijkheid. In deze mini-samenleving kun je oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid en met de daarbij horende aansprakelijkheid. Jezelf ontwikkelen vormt een onderdeel van die eigen verantwoordelijkheid; als je iets wilt bereiken in het leven zal je er wat voor moeten doen. Door deze verantwoordelijkheid al vroeg te geven, zien we dat jonge mensen daar niet lichtzinnig mee omgaan, maar zich sterk bewust zijn van de vaardigheden die ze nodig hebben in de groei naar volwassenheid.

Uit eigen ervaring met het Sudburymodel in Nederland vanaf 2007, weten we dat studenten sterk worden in het maken van hun eigen keuzes, een duidelijk doel voor ogen hebben en weten hoe dat te bereiken.

Heb je nog vragen over het model? Neem vrijblijvend contact op met ons.