Dit zijn wij

Ontmoet ons team

Sudbury School Amersfoort is ontstaan als een gezamenlijk project van verschillende initiatiefnemers, waaronder de oprichters van de eerste Sudbury School in Nederland ouders en stafleden van Sudburyschool Harderwijk. Door al onze kennis te bundelen kunnen we, naast een school, ook een kinderdagopvang en een BSO faciliteren. Op die manier creëren we een school en kinderopvang met als kern de pedagogische visie van het Sudburymodel.

Christel Hartkamp-Bakker

Vanaf 2002 is Christel betrokken bij de oprichting van Sudbury-modelscholen in Nederland, en heeft ze al die jaren ervaring opgedaan als moeder van inmiddels volwassen kinderen en als staflid. Haar grote interesse in hoe kinderen op deze scholen leren, heeft onlangs geresulteerd in een tweede promotieonderzoek.

Opleiding: Gepromoveerd aan de Technische Universiteit te Delft, Master Aardwetenschappen aan de Universiteit te Utrecht.

Eri Lieke van Alphen de Veer

Eri Lieke heeft ruime ervaring als Montessori-leerkracht in het basisonderwijs voordat zij de switch maakte naar het Sudbury-model waar ze al vele jaren ervaring mee heeft als moeder en staflid. 

Opleiding: PABO Montessori te Amsterdam en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool te Amsterdam.

Peter Hartkamp

Peter is sinds 2002 mede oprichter van Sudbury scholen in Nederland en verbonden geweest aan de scholen als ouder van inmiddels volwassen kinderen en als staflid. Peter is voor de school belangrijk in het onderhouden van contacten met de onderwijsinspectie, lokale en nationale overheden.

Opleiding: Ingenieur Mijnbouwkunde aan de Technische Universiteit te Delft. MBA.

Sabine Witteman

Sabine werkte als docent Engels op basis- en middelbare scholen in Hong Kong waar ze in contact kwam met het Sudbury-model. Sabine heeft gewerkt als remedial teacher op Nederlandse scholen en zet zich nu volledig in voor Sudbury School Amersfoort omdat zij graag grote verandering in het onderwijs zou willen zien.

Opleiding: Master Sociale Psychologie aan de Universiteit te Amsterdam

Rima Baronian - Pongers

Rima is conceptontwikkelaar en trend analist. Zij houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met branding, marketing en content. Haar fascinatie voor het Sudbury model kwam door haar vriendschap met een paar oud-studenten.

Opleiding: Trend Research & Concept Creation aan de Fontys Hogeschool te Tilburg. 

Frouke Rullmann

Frouke studeerde pedagogische wetenschappen en heeft jarenlang als orthopedagoog in het (speciaal) onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd gewerkt. Ze kwam doorlopend in aanraking met kinderen die ziek worden van school en ze is van mening dat het Sudbury-model dat kan voorkomen.

Opleiding: Master Orthopedagogiek en Master Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Edwin Barendse

Edwin heeft zijn achtergrond in ICT applicatiebouw en systeembeheer. Hij zet zich met name in voor de financiële planning van Sudbury Amersfoort. Als vader is hij nauw betrokken geweest bij de Sudburyschool in Harderwijk.

Technical Physics aan De Haagse Hogeschool.

Gerdien Malenstein

Gerdien heeft een achtergrond in de zorg en buitenschoolse opvang. Sinds kort heeft zij zich omgeschoold voor de kinderdagopvang. Haar fascinatie voor het Sudbury-model komt voort uit een persoonlijke streven naar leven vanuit vertrouwen. Dit ziet zij in alle aspecten terug in het Sudbury-model en wil zich waar nodig inzetten om deze visie door te voeren door de gehele organisatie.

Yoni Karlas

Yoni heeft ruime ervaring in de kinderopvang als pedagogisch coach, medewerker en administrator. Het Sudbury-model kwam zij tegen tijdens haar studie Ecologische Pedagogiek. Haar ecologische visie op pedagogiek sluit goed aan op het Sudbury-model, waarin we kinderen, hoe jong ze ook zijn, de ruimte en het vertrouwen geven om te groeien en ontwikkelen.

Merijn Boulogne

Merijn heeft een achtergrond als pedagogisch medewerker op een buitenschoolse kinderopvang. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk voor Familie en Organisatie Opstellingen. Dit laatste is ontstaan vanuit een innerlijk besluit om volledig op zijn diepste intrinsieke motivatie te vertrouwen. In zijn praktijk begeleidt hij nu veelal volwassen mensen om alsnog te leren te vertrouwen op hun eigen autoriteit en talenten. Hij ziet in zijn praktijk veel volwassen mensen die dit niet durven omdat ze van jongs af aan iets anders is aangeleerd. Toen hij ontdekte dat er scholen bestaan waar kinderen dit al van jongs af aan leren was zijn interesse direct gewekt. Hij kocht puur uit interesse een boek over de Sudbury Valley school en dit klikte zo sterk dat hij besloot de school te bezoeken. Inmiddels werkt hij een proefperiode bij de Sudbury School Amersfoort als staflid.

Opleidingen: Sociaal Cultureel Werker. Een breed scala aan particuliere opleiding op het gebied van Familie en Organisatie Opstellingen.