Instromen op school

Maak eerst kennis, loop een week mee en besluit dan of je wilt inschrijven

Kennismaken

Bezoek een van onze open dagen of neem contact op voor een informatief gesprek. Dit duurt ongeveer een uur en is bedoeld om nader kennis te maken met onze school en is geheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek kun je nader kennismaken met de mensen, de school en haar manier van werken. Deze gesprekken voeren we gedurende schooltijd. Het is goed mogelijk om ter plekke te besluiten tot het volgen van een meeloopweek. Je kunt het hele jaar instromen op school.

Meeloopweek

In een meeloopweek draai je als student een week in de school mee. De meeloopweek verplicht tot niets, maar is een mooie manier om nader kennis te maken. Aan het einde van de meeloopweek houden we een evaluatiegesprek; we kunnen dan nog ingaan op specifieke vragen en op basis van je informatie kun je besluiten in te schrijven. 

De inschrijving

Na het evaluatiegesprek kun je je inschrijven en bepalen wij samen jouw startdatum. Vanaf het moment van inschrijving zijn jij en je ouders ook lid van de Vereniging Sudbury School Amersfoort. Wat dat lidmaatschap voor je ouders inhoudt lees je hier.

Sudbury School Amersfoort is een particuliere school, we ontvangen dus geen overheidsgelden. Dit is noodzakelijk om onze vorm van onderwijs binnen de wet te kunnen uitvoeren. Voor een overzicht van de kosten voor zowel de meeloopweek als een schooljaar  lees je hier.

Heb je interesse in een meeloopweek?