Jouw ontwikkeling

Leren en je ontwikkelingen met behulp van je omgeving

Op een Sudburyschool ben je zelf verantwoordelijk voor de invulling van wat je doet op een dag. De structuur van de school is erop gericht dat je zelf of met elkaar dingen kunt ondernemen, dat je zelf kiest voor wat je doet op een dag; jij zet je eigen koers uit. Dit maakt dat je je al jong bewust wordt van de verantwoordelijkheid die je hebt om keuzes te maken voor je verdere leven. Bij het maken van deze keuzes en het stellen van doelen word je gestuurd door je intrinsieke motivatie en is geen zee te hoog. Op het moment dat jij alles zelfgestuurd leert doen word je zelfredzaam.

Je ontwikkelt je niet alleen

Ontwikkelen doe je niet alleen, je vormt een onderdeel van een warme en sociale omgeving, waarin ieder individu in al zijn eigenheid, binnen de normen van de sociale omgeving, kan functioneren. Volledige zeggenschap in die omgeving maakt dat je zelf invloed hebt op hoe die omgeving leefbaar, prettig en veilig te houden met elkaar. Alle leeftijden zijn vrij om met elkaar in interactie te gaan in deze omgeving: jong leert van oud, oud leert van jong (zie de leeftijdsmix).

Sociale en persoonlijke ontwikkeling (emotionele en cognitieve ontwikkeling) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en doel van deze educatie. Een goede sociale ontwikkeling is een voorwaarde om te leren en je te ontwikkelen in deze omgeving. Je leert wat het is om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en voor de sociale omgeving waar je deel van uitmaakt. De structuur van de school is erop gericht dat jij als persoon leert dat je belang hebt bij het veilig en leefbaar houden van jouw eigen omgeving. Deze structuur zorgt op een Sudbury school voor een unieke cultuur. Een cultuur waarin vrijheid, eerlijkheid, vertrouwen, respect en orde centraal staan. Hierdoor bouwen we met elkaar een veilige omgeving waarin jong en oud leert om met respect om te gaan met ieder ander, ongeacht de leeftijd. Dit vormt ook de basis voor de mogelijkheid die studenten in deze school hebben om hun unieke ontwikkelpad te kunnen volgen en zich in brede zin te ontplooien.

Zelfgestuurd ontwikkelen

Een mens gaat uit zichzelf leren en vaardigheden opdoen wanneer hij voorbeelden van anderen ziet of wanneer hij de urgentie voelt om iets te leren. Tot je vierde jaar heb je alles zelfgestuurd aangeleerd door je zintuigen te gebruiken, door naar anderen te kijken en door te oefenen. Dit alles gebeurt met vallen en opstaan. Je leert door te spelen, te observeren, te onderzoeken, door anderen te imiteren en door te communiceren en vragen te stellen. Op dezelfde manier leer je verderop in je leven vaardigheden: omdat je deze nodig hebt om te kunnen functioneren op school. Dit zijn precies de vaardigheden die je ook nodig hebt voor je toekomst.

Daarnaast leer je kennis en vaardigheden door onderdeel te zijn van een diverse gemeenschap en door een vrije interactie met alle leeftijden. De diversiteit van mensen in de school vormt een onuitputtelijke bron voor leren en ontwikkelen. Het grootste gedeelte van de dag zijn studenten actief en door de enorme verscheidenheid aan leeftijden is er ook altijd iets te doen, te zien of te beleven. De interactie met alle leeftijden maakt dat studenten zich ontwikkelen, omdat ze zoveel voorbeelden om zich heen zien, van net iets oudere tot veel oudere studenten en stafleden. 

Ook de organisatie van de school biedt van jongs af aan al vele kansen om functies uit te voeren, in gezelschappen of comités of als coördinator, waar je heel veel vaardigheden in opdoet. Tevens bieden de democratische organen in de school een springplank om een standpunt in te leren nemen, een mening te vormen en te debatteren (zie de organisatie).

Zelfredzaam zijn

Ieder mens ontwikkelt zich op een eigen manier

Leren en je ontwikkelen is een individueel proces, bij ieder mens gaat het anders. De motivatie is echter bij alle studenten gelijk, zij willen op een gegeven moment niet meer afhankelijk zijn, ze zoeken uitdagingen en een eigen doel. Door jou te vertrouwen in het vinden van die intrinsieke motivatie ondersteunen we jouw zelfgestuurde ontwikkeling.

Van onze oud-studenten weten we dat ze tevreden zijn met hun carrière en met hun opleiding. Als ze naar de universiteit wilden of een andere vervolgopleiding wilden doen, dan hebben ze manieren gevonden om toegelaten te worden. Als ze wilden gaan werken of stage wilden lopen, bereidden ze zich zodanig voor dat het hen lukte om aangenomen te worden. Oud-studenten laten zien dat ze vaardig zijn op een sterk zelfredzame manier. De school gaf hen een solide basis om vindingrijk en zelfverzekerd te worden (zie ook de veelgestelde vragen).

Meer weten of direct aanmelden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.