De kosten

Sudbury School Amersfoort is een particuliere school. Dit houdt in dat ouders zelf moeten betalen voor de school.

Het schoolgeld voor studenten vanaf 14 jaar is vastgesteld op € 432,- per maand. Het schoolgeld en de BSO kosten voor studenten van 4 tot en met 13 jaar komt, inclusief BSO toeslag, voor ouders netto uit op € 432,- per maand (bij een gezamenlijk jaarinkomen van circa € 50.000). Met ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen aparte afspraken gemaakt worden. 

Voor een 2de en een volgende kind geldt het bedrag van € 324,- per maand, dit is een korting van 25% 

Meeloopweek

Een meeloopweek kost € 200,- , wat bij inschrijving verrekend zal worden met het schoolgeld.

Extra kosten

Voor studenten die via staatsexamens hun diploma willen halen, komen de kosten hiervan ook voor rekening van ouders. Meer informatie hierover staat op de site van DUO.

Op school zijn studieboeken aanwezig. Studenten kunnen ook zelf boeken aanschaffen.  

Het kan voorkomen dat voor specifieke excursies of activiteiten een extra bijdrage wordt gevraagd.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag moet binnen drie maanden ná de maand dat de student is ingeschreven aangevraagd worden. Meer informatie op www.toeslagen.nl.

 

 

*De bedragen, toeslagen en kortingen kunnen per persoon variëren, aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend