De kosten

Sudbury School Amersfoort is een particuliere B3-school. Dit houdt in dat wij geen overheidsgelden ontvangen waardoor we onze vorm onderwijs binnen de wet  kunnen uitvoeren. De kosten worden betaald uit schoolgelden en donaties

Meeloopweek

Een meeloopweek kost € 200,- , wat verrekend zal worden bij inschrijving.

Primair onderwijs

Het schoolgeld voor primair onderwijs inclusief BSO is voor 2022/2023 vastgesteld op € 832,- per kind per maand. De berekening van de BSO kosten zijn bepaald op basis van 67 uur per maand en € 7,31 per uur. Voor de kosten van de BSO kan je, indien je daarvoor in aanmerking komt, kinderopvangtoeslag aanvragen, waardoor je totaal netto uitkomt tussen de € 340 en € 560,- per maand. Bereken je tegemoetkoming hier.

Voortgezet onderwijs

Het schoolgeld voor voortgezet onderwijs is voor 2022 vastgesteld op € 432,- per kind per maand. 

Betalen 

De betalingen kunnen per maand, per kwartaal of in een keer betaald worden. Bij de termijnbetalingen moet je rekening houden met administratiekosten. Let wel op: wanneer je ervoor kiest om het bedrag per maand of kwartaal te betalen, betekent dit niet dat het contract met de school ook per maand of kwartaal opzegbaar is. Je gaat een contract aan voor een heel jaar en dat is dus alleen per jaar opzegbaar.

Voor een 2e en volgend kind geldt er een korting beginnend bij 25% op het jaarbedrag.

 

 

Staatsexamen

Het is mogelijk om via het staatsexamen je diploma te halen, de kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in het schoolgeld. De kosten voor het staatsexamen komen voor eigen rekening. Meer informatie hierover vind je op de website van DUO.

 

*De bedragen, toeslagen en kortingen kunnen per persoon variëren, aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend