Structuur en grenzen

Weten wat je kunt verwachten

Structuur en grenzen zitten verweven in de dagelijkse werking en organisatie van de school. Binnen die structuur, kunnen studenten hun dag zelf invullen. 

De schoolmeeting en het Juridisch Comité (JC) zijn belangrijke structuurelementen in de school. Schoolmeeting en JC worden op vaste tijdstippen en volgens vaste regels gehouden. Daarnaast heb je taken te vervullen in de school waarvoor je wordt ingeroosterd, zoals taken in de organisatie van de school en schoonmaaktaken  (zie de organisatie). We hebben een huishoudelijk reglement, dat alle regels bevat waar iedereen zich aan heeft te houden; dit biedt houvast en structuur. Mededelingen en informatie zijn op vaste plekken in de school te vinden. Zo weet je wat je kunt verwachten: je weet wat er gaande is, je weet waar je aan toe bent en waar je je informatie kunt vinden.

Participatie in je eigen school

Iedere persoon heeft gelijke rechten

Op Sudbury School Amersfoort hebben studenten en stafleden elk een gelijke stem in alle formele besluiten die genomen worden. Roberts Rules of Order biedt ons de structuur en maakt dat ook de minderheidsstem een plek krijgt. Met deze regels wordt er voor ieder een veilige omgeving gecreëerd om te debatteren en te discussiëren.

Deze manier van organiseren maakt van de school een voorspelbare en prettige omgeving, waarin je verantwoordelijke taken op je kan nemen als je daar aan toe bent. De directe participatie in de school versterkt het gemeenschapsgevoel, het gevoel erbij te horen. Iedere persoon heeft gelijke rechten in de school. Het is de basis voor de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen álle personen in de school.

De structuur van de school biedt de mogelijkheid om actief deel te nemen aan je omgeving, en het biedt de bescherming om je eigen activiteiten, alleen of met anderen, te ondernemen. De structuur maakt dat iedere persoon kan weten wat er van hem of haar gevraagd wordt in de omgeving. Op die manier leren studenten van Sudbury School Amersfoort hoe zij met autonomie en verantwoordelijkheid om moeten gaan. Ze leren structuur aan te brengen in hun dag. 

Heb je nog vragen, neem vrijblijvend contact op met ons.