Onze visie op ontwikkeling

Jonge mensen zijn leergierig, nieuwsgierig en ondernemend

De mens is van nature nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. Ieder persoon, hoe oud deze ook is, is volwaardig mens. Op onze school krijg jij de ruimte om jezelf te leren kennen en te ontwikkelen. Deze ruimte houdt in dat jij binnen de structuur van de school zelf bepaalt waar jij je aandacht op richt. Dit kan simpelweg (buiten) spelen zijn met anderen waardoor je automatisch bepaalde vaardigheden leert, of het kan bijvoorbeeld het verdiepen in bepaalde onderwerpen zijn die jij op dat moment interessant vindt. Het is hoe dan ook jouw eigen keuze hoe je jouw tijd inricht; leren en ontwikkelen doe je onderweg. Leren is namelijk een doorlopend proces dat zich ontvouwt in een veilige en respectvolle omgeving. Onze ervaring is dat jij je als volwaardig mens gaat gedragen, met alle verantwoordelijkheden van dien, doordat je als volwaardig mens behandeld wordt. Dat betekent dat je zelfstandiger, zelfbewuster en verantwoordelijker wordt. Deze aanpak maakt een Sudburyschool uniek.

Veranderende samenleving

Hoe bereiden wij jou hier op voor?

De samenleving heeft meer dan ooit creatieve, avontuurlijke, en onbevangen individuen nodig die nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor de uitdagingen waar we in de toekomst voor staan.

In de afgelopen paar eeuwen zijn er onderwijssystemen ontstaan op basis van directe instructie en standaardisatie van kennis naar traditie van het Pruisisch onderwijsmodel. Dit model richtte zich op het zo efficiënt mogelijk instrueren van groepen, terwijl leerprocessen juist sterk individueel zijn. De op dit model gebaseerde onderwijssystemen zijn succesvol geweest in hun taak om grote populaties op te leiden voor uniforme banen in het verleden. In de huidige tijd worden persoonlijk ontwikkeltrajecten steeds belangrijker, met behoud van motivatie, zelfredzaamheid, creativiteit en een onderzoekende geest.

Een samenleving floreert bij een diversiteit van ondernemende, zelfsturende mensen die kunnen samenwerken. Mensen die handelen vanuit een sterke zelfkennis, creativiteit en leergierigheid. Mensen die veerkracht hebben ontwikkeld, weten wat ze willen en hoe hun doelen te bereiken. Mensen die elkaar aanvullen in een verscheidenheid aan kennis en vaardigheden, complementair zijn en geleerd hebben kennis te delen. Mensen die niet bang zijn om nieuwe dingen uit te proberen en fouten te maken. 

Onderzoek wijst uit dat mensen deze eigenschappen ontwikkelen door vrij spel en vrije sociale interactie in een gemeenschap (mini-maatschappij) met een veelheid aan verschillende mensen. Op deze manier biedt Sudbury School Amersfoort een educatie die toekomstbestendig is. 

Heb je nog vragen, neem vrijblijvend contact op met ons.