Wat kun je als ouders verwachten

Het succes van jouw kind op school ondersteunen

Lidmaatschap van de Vereniging

Als je kind is ingeschreven, worden jullie allen lid van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierin wordt twee keer per jaar vergaderd over het jaarverslag, de begroting, vakanties en andere overkoepelende zaken. Naast deze ALV’s zijn er nog meer momenten waarop je als ouders betrokken wordt bij activiteiten op school, bijvoorbeeld bij feesten en bijzondere gelegenheden. Als ouder ben je ook welkom om zelf een dag in de school mee te draaien als gast van je eigen kind, om te ervaren wat je kind(eren) zoal meemaken. Een keer per jaar wordt er een gesprek gepland met alle ouders om feeling te houden met de thuissituatie. Er is altijd een mogelijkheid om tussendoor afspraken te maken voor een gesprek.

Het succes van jouw kind op school ondersteunen

Na inschrijving van je kind(eren) begint er voor jou als ouder(s) een nieuwe ervaring, waarvan we weten dat die ondersteuning vanuit de school vraagt. Om een kind succesvol te laten zijn op onze school, heeft het de juiste ondersteuning, ook van thuis nodig. Omdat dit concept zo anders is dan alles wat de meeste mensen gewend zijn hebben we een verplichte introductiecursus samengesteld. Dit is ontstaan door de kennis die we de afgelopen twintig jaar hebben vergaard met dit model. Deze cursus is bedoeld om nieuwe ouders op te vangen en te begeleiden in de ondersteuning van de autonomie van hun kind, wat noodzakelijk is voor het succes van hun kind op de school.

Meer weten of direct aanmelden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.