U vult dit formulier alleen in als u dit toegestuurd hebt gekregen n.a.v. uw inschrijving op Sudbury School Amersfoort. Dit formulier bevat standaard informatie die nodig is voor de school om de aanvraag voor de BSO te verwerken. Wij werken met Portabase en daarmee waarborgen wij uw privacy.

Ouder 1 is de vraagouder, de ouder die voor de BSO bij de belastingdienst staat geregistreerd.